Croeso i Ysgol Caereinion

Dosbarth VI Form

Ymgeisiwch i ymuno â’n 6ed Dosbarth yn 2022!
Apply to join our 6th Form in 2022!

Mae Chweched Dosbarth Ysgol Bro Caereinion yn gymuned gynhwysol, gefnogol a dwyieithog. Mae gennym draddodiad academaidd cryf sydd yn cynnig dosbarthiadau bach, a staff profiadol sy’n rhoi arweiniad rhagorol a chefnogaeth fugeiliol. Rydym yn ymdrechu i feithrin dyheadau ein myfyrwyr fel eu bod yn cyflawni eu potensial.

Bro Caereinion Sixth Form is an inclusive, supportive and bi-lingual community. We have a strong academic tradition offering small class sizes, experienced staff giving excellent guidance and pastoral support. We strive to nurture our students aspirations so that they achieve their potential.

https://twitter.com/YUCaereinionHS

Croeso Bl7!

Beth am ddod yn rhan o’n cymuned? 
Beth am roi cyfle i’ch plentyn wisgo crys Ysgol Bro Caereinion gyda balchder, pleser o’r mwyaf fyddai croesawu eich mab/merch i’n plith ym mis Medi 2022.
What about becoming a member of this community?
Why not give your child the opportunity to wear Ysgol Bro Caereinion’s uniform with pride? It would give us great pleasure to welcome your child to the school in September 2022.
Year 7