Croeso i Ysgol Caereinion

Ysgol Newydd Trwy
New Through School

Dosbarth VI Form

Croeso Bl7!

Beth am ddod yn rhan o’n cymuned? 
Beth am roi cyfle i’ch plentyn wisgo crys Ysgol Caereinion gyda balchder, pleser o’r mwyaf fyddai croesawu eich mab/merch i’n plith ym mis Medi 2021.
What about becoming a member of this community?
Why not give your child the opportunity to wear Ysgol Caereinion’s uniform with pride? It would give us great pleasure to welcome your child to the school in September 2021.
Year 7