Rhieni Blwyddyn 5 & 6 – Os oes gennych unrhyw gwestiynau yr hoffech eu gofyn am drosglwyddo, ychwanegwch nhw i’r arolwg hwn a byddwn yn cynhyrchu taflen o Gwestiynau Cyffredin gyda’r ymatebion.
Year 5 & 6 Parents – If you have any questions that you would like to ask about transition, please add them to this survey and we will produce a FAQ sheet with the responses.