Transition
Trosglwyddo

Croeso i’n tudalen drosglwyddo. Yma fe welwch wybodaeth am yr ysgol gan gynnwys ffyrdd i gysylltu â ni, sut i wneud cais am le yn yr ysgol a thudalen o Gwestiynau Cyffredin. 

Rydyn ni’n gyffrous iawn clywed eich bod chi’n ystyried ymuno â’n hysgol ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu chi. 

Welcome to our transition page. Here you will find information about the school including ways to contact us, how to apply for a place at the school and a page of Frequently Asked Questions. 

We are really excited to hear that you are thinking about joining our school and we are really looking forward to welcoming you. 


Llythyr gan Mr Andrew / Letter from Mr Andrew: 


Fideo / Video: 

Diolch enfawr i Rhys Evans am y lluniau drôn. 

Thank you very much to Rhys Evans for the drone footage. 


Llyfryn Croeso / Welcome Booklet:


Cysylltwch â ni / Contact us:

ebost / email: office@caer-hs.powys.sch.uk / induction@caer-hs.powys.sch.uk

Ffôn / Phone: (01938) 810888 

Ymweld â’r ysgol / Visit the school:

Os hoffech ymweld â’r ysgol, gellir trefnu hyn o 4yh ymlaen (ar ôl y diwrnod ysgol) trwy gysylltu â’r ysgol. 

ebost / email: office@caer-hs.powys.sch.uk / induction@caer-hs.powys.sch.uk

Ffôn / Phone: (01938) 810888 

If you would like to see the school and have a socially distanced visit this can be arranged from 4pm onwards (after the school day) by contacting the school. 

ebost / email: office@caer-hs.powys.sch.uk / induction@caer-hs.powys.sch.uk

Ffôn / Phone: (01938) 810888 

Derbyniadau / Admissions: 

Gwneud cais am le mewn ysgol – Gwneud Cais am Le Mewn Ysgol – Powys 

Applying for a school place – Applying for a School Place – Powys County Council

Gludiant Ysgol / School Transport: 

Cyswllt – Cyswllt – Gludiant Ysgol – Powys 

School Transport – School Transport Contacts – Powys County Council

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions:


Parent App

Cyfarwyddiadau ar sut i lawrlwytho’r ap. Instructions on how to download the app: