Ysgol Uwchradd Ysgol Uwchradd Caereinion

Dewislen
banner

Gwisg

Archebu Ar-lein

Mewn cydweithrediad â'n cyflenwyr gwisg ysgol Constructiv Clothing, Y Drenewydd, mae bellach yn bosibl prynu gwisg ysgol yn uniongyrchol o'u gwefan www.constructiv.co.uk am yr un prisiau ag y gynigir drwy'r ysgol.

Llwytho: Ffurflen Archebu Gwisg Ysgol

Gwisg

Mae balchder yn ei gwisg yn rhan o draddodiad yr ysgol. Trwy'r wisg ysgol gall y disgyblion uniaethu â'i gilydd a'r ysgol. Rydym yn disgwyl cynnal safon wisg smart, a chywir bob amser, gan gynnwys pan fydd grwpiau neu dimau yn cymryd rhan mewn cystadlaethau rhwng ysgolion ac ymddangosiadau cyhoeddus. Mae cymorth ariannol ar gael os oes angen ar adeg trosglwyddo o'r ysgol Gynradd i'r ysgol Uwchradd. Gwahoddir rhieni i gysylltu â'r Pennaeth mewn achosion o anhawster.

DIM gemwaith ac eithrio un pâr o stydiau clust ac un fodrwy

LABELWCH EICH HOLL EITEMAU O WISG YSGOL YN GLIR GYDAG ENW LLAWN.

Bechgyn - trowsus du, DIM denim, neu drowsusau steil ymladd; esgidiau du; sanau du

Merched - trowsus du DIM denim na leggins neu sgert ddu (dim mwy na 2 fodfedd uwchben / o dan y pen-glin); esgidiau du; sanau du neu deits du trwchus

Addysg Gorfforol i Fechgyn - Siorts plaen a sanau gwyn.

Addysg Gorfforol i Ferched - Sgert a sanau glas tywyll.

DIM GEMWAITH - Ni chaniateir gemwaith o gwbl yn ystod gwersi Addysg Gorfforol oherwydd materion iechyd a diogelwch, os na ellir symud gemwaith bydd gofyn i'r disgyblion ymgymryd â dyletswyddau ysgrifenedig, dyfarnu a hyfforddi '.

esgidiau

Caereinion ydym ni

Caereinion Ydan Ni
Chwarae Fideo

Dyma CAEREINION

Rwy'n FRWDFRYDIG. Rwyf wedi YSBRYDOLI. Fi yw'r DYFODOL. Rwy'n GREADIGOL. Rwy'n DARGANFOD.

Ni yw'r GYMUNED. Rydym yn DÎM. CAEREINION ydym ni.

Nid ydych yn RHIF, rydych yn ENW. Mae gennyf BŴER. CAEREINION