Tudor Jones – Aelod o’r tîm, Athro Gwyddoniaeth

Mae’r clwb Gwyddoniaeth wedi parhau gyda’r thema rocedi ac mae’r disgyblion wedi datblygu a phrofi nifer o brototeipiau. Yn yr wythnosau yn arwain at y Nadolig maent wedi bod yn gwneud bomiau bath, gweithgaredd hynod o boblogaidd a oedd yn rhoi cyfle iddynt weld sut mae pynciau STEM yn berthnasol i ddatblygu cynnyrch.