Ysgol Uwchradd Ysgol Uwchradd Caereinion

Dewislen

Mae'r clwb gwyddoniaeth wedi parhau gyda'r thema roced ac mae disgyblion wedi datblygu a phrofi prototeipiau amrywiol. Yn y cyfnod cyn y Nadolig maent wedi bod yn gwneud bomiau bath, gweithgaredd a oedd yn boblogaidd iawn ac a roddodd gyfle iddynt weld sut mae pynciau STEM yn berthnasol i ddatblygu cynnyrch.