Ysgol Uwchradd Ysgol Uwchradd Caereinion

Dewislen
banner

Rhestr Staff

Mr P Jones
Pennaeth

Mrs S Pugh
Dirprwy Bennaeth

Mr E Baldwin
Pennaeth Cynorthwyol

Amaethyddiaeth
Mr G Griffiths

Celf
Mr M Humphreys - Pennaeth Adran

Astudiaethau Busnes
Mrs S Owen

Dylunio a Thechnoleg
Mr A Williams

Drama
Mrs L Williams - Pennaeth Adran

Saesneg
Mrs L Williams - Pennaeth Adran
Mrs R Ashton-Roberts
Mrs L Morris - Pennaeth Chweched Dosbarth
Mrs G Davies

Bwyd a Maeth
Mrs C Harris

Daearyddiaeth
Mrs L Merrigan - Pennaeth Adran
Miss R Mills - Arweinydd Dysgu Blynyddoedd 10 & 11
Miss M Corfield

Hanes
Mrs Ff Williams - Pennaeth Adran
Mrs S Myles - Cydlynydd Bagloriaeth Cymru
Miss Ff Morgan - Cydlynydd Bagloriaeth Cymru

TGCh
Mrs S Owen - Pennaeth Adran
Mrs A Hughes

Mathemateg
Mr E Davies - Pennaeth Adran
Mr M Jones
Mr G Parker
Mr D Kelly

Ieithoedd Tramor Modern
Miss S Hughes - Pennaeth Adran
Mr S Andrew - Pennaeth Blwyddyn Saith ac Arweinydd Dysgu a Chymorth Bugeiliol

Cerddoriaeth
Mr O Davies

Addysg Gorfforol
Mr Ll Williams - Pennaeth Adran ac Arweinydd Blynyddoedd Dysgu 8 & 9
Mrs C Jones

Addysg Grefyddol
Mrs S Pierce - Pennaeth Adran
Mrs E Griffiths

Gwyddoniaeth
Mr M Palmer - Pennaeth Adran
Mr T Jones
Mr G Smith
Mr C Davies

Cymraeg
Miss D Roberts - Pennaeth Adran
Mr P Jones
Mrs CE Micah Evans
Miss A Lewis
Miss M Corfield

Cefnogaeth Fugeiliol
Mrs S May - Arweinydd Bugeiliol Blynyddoedd 8 & 9
Mrs A Evans - Arweinydd Bugeiliol Blynyddoedd 10 & 11

Cymorth Dysgu
Mrs N Lewis - Goruchwyliwr Llanw / Anogwr Dysgu, Cymorth Bugeiliol y Chweched Dosbarth
Mrs E Fitzgerald - Goruchwyliwr Llanw, Cydlynydd Gyrfaoedd a Phrofiad Gwaith / Anogwr Dysgu
Mrs G Phillips - Cynorthwyydd Dysgu Lefel Uwch ac Asesydd Mewnol
Mrs A Lloyd
Mrs B Roberts
Mrs J Allen
Mrs M Watkin
Miss Hayley Wellock
Mr N Jones

Gweinyddu
Mrs E Downes - Rheolwr Busnes
Mrs C Hughes - Swyddog Arholiadau
Mrs J James
Mrs S Weaver
Mrs R Tudor

Technegol
Mrs V Faulkner - Gwyddoniaeth
Mr M Simpson - TGCh

Nyrs Ysgol
Mrs Ceri Davies

Safleoedd
Mr G Lloyd
Mr G Morris

Caereinion ydym ni

Caereinion Ydan Ni
Chwarae Fideo

Dyma CAEREINION

Rwy'n FRWDFRYDIG. Rwyf wedi YSBRYDOLI. Fi yw'r DYFODOL. Rwy'n GREADIGOL. Rwy'n DARGANFOD.

Ni yw'r GYMUNED. Rydym yn DÎM. CAEREINION ydym ni.

Nid ydych yn RHIF, rydych yn ENW. Mae gennyf BŴER. CAEREINION