Addysg Gorfforol

Pennaeth Adran:football

Mr Llyr Williams

Staff yr Adran:

Miss Catrin Davies

Miss Delyth Roberts

Mr Eilir Ellis

Mae Ysgol Uwchradd Caereinion yn ymfalchio yn ei hadran Addysg Gorfforol bywiog a llwyddianus.  Dros y blynyddoedd rydym wedi meithrin nid yn unig pencampwyr siriol ond wedi bod yn foodus o weld rhai o’n disgyblion yn cynrychioli eu gwlad.  Mae Caereinion yn cynnig Addysg Gorfforol ar gyfer TGAU a Lefel Uwch.


Ein cyflawniadau diweddaraf…

[catlist name=Sport content=full thumbnail=yes thumbnail_size=620,420 thumbnail_class=entry]