CRhA

CROESO I DUDALEN
CYMDEITHAS RHIENI AC ATHRAWON CAEREINION

Gwahoddir yr holl rieni i ymuno â Chymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Caereinion.  Gwerthfawrogwn pob cefnogaeth i’r gweithgareddau a drefnwyd gan y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon.  Rydym yn cyfarfod rhyw bedair gwaith y blwyddyn ac mae nhw’n bwyllgorau byr, cyfeillgar ac anffurfiol.

PTA

Enillwyr Clwb 300
CRHA YN CYFLWYNO GWERTH £2,000 O I-PADS I'R DISGYBLION
NOSON DIOGELWCH AR Y RHYNGRWYD I RIENI

NOSON DIOGELWCH AR Y RHYNGRWYD I RIENI

  Trefnwyd noson arbennig ar y cyd rhwng yr ysgol a'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon ar gyfer trafod diogelwch ar y rhyngrwyd efo rhieni.  Cafwyd cyflwyniad gan swyddogion o Wasanaethau Plant Cyngor Sir Powys.  Roedd y ffeithiau a'r ystadegau yn rread_more...
'BAG2SCHOOL'

'BAG2SCHOOL'

Diolch yn fawr iawn i bawb am lenwi'r holl fagiau 'Bag2School' ddiwedd mis Ionawr.  Roedd cyntedd yr ysgol yn orlawn ac rydym yn gobeithio y bydd y GRhA yn derbyn siec sylweddol am y bagiau.  Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod beth sy'n digwyddread_more...
Transport