Ysgol Uwchradd Ysgol Uwchradd Caereinion

Dewislen
banner

Ap Rhieni

> Cyfarwyddiadau Sefydlu Ap Rhieni SIMS

> Cymorth i Rieni gyda'r Ap

Unwaith y bydd y broses gofrestru wedi'i chwblhau, gall defnyddwyr fewngofnodi trwy'r URLau canlynol…

SIMS i Rieni
https://www.sims-parent.co.uk

SIMS i Fyfyrwyr
https://www.sims-student.co.uk

SIMS Ar-lein - Ap SIMS i Rieni

Bydd App Rhieni a gwefan SIMS yn eich galluogi i fonitro cynnydd eich plentyn yn yr ysgol yn agosach nag erioed o'r blaen. * Cewch fynediad at gofnodion presenoldeb ac ymddygiad eich plentyn ac adroddiadau interim.

Mae'r ap newydd yn ategu'r defnydd o dechnoleg symudol ac mae'n fwy addas ar gyfer ffonau clyfar a thabledi na'r system y maent yn ei disodli.

Mae angen i chi greu cyfrif newydd i arwyddo i mewn i'r ap newydd a byddwch yn derbyn e-bost gwahodd o'r ysgol (HOFFI HWN). Fodd bynnag, mae hyn yn gysylltiedig â chyfrif sydd gennych eisoes gyda naill ai:

Microsoft (Hotmail, Outlook.com), Trydar, Facebook, Google neu Office 365

felly nid oes rhaid i chi gofio set arall o enwau defnyddwyr a chyfrineiriau. Cofiwch, fodd bynnag, os bydd y cyfrif yr ydych wedi'i gysylltu â SIMS OnLine yn cael ei gyfaddawdu byth, er mwyn sicrhau diogelwch eich data chi rhaid i chi weithredu i sicrhau eich cyfrif gan ddilyn cyngor a chyfarwyddiadau darparwr eich cyfrif.

* Mae'r wybodaeth a gyhoeddir yn yr Ap i Rieni (ynghyd â'r fersiynau gwe) yn destun oedi fel a ganlyn: -

  • Caiff presenoldeb mewn Sesiynau a Gwersiwn a'r Dyddiadur Ysgol eu diweddaru pob 30 munud
  • Mae Llwyddiannau, Ymddygiad ac Adroddiadau yn cael eu diweddaru pob 60 munud
  • Caiff data asesu arall a gwybodaeth sefydlog eu diweddaru unwaith y dydd, fel arfer rhwng hanner nos a 3am.

Am fwy o wybodaeth dilynwch y dolenni isod.

  • Ynglŷn â SIMS Ar-lein a'r Ap Rhieni - [Cliciwch am ddogfen PDF
  • Dechrau arni a Chyfarwyddiadau i Gofrestru / Mewngofnodi - [Cliciwch am ddogfen PDF]
  • Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd mewngofnodi i'r Ap SIMS gweler y dudalen Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth
  • Os na allwch chi gofio'ch cyfrinair i gael mynediad i'r Ap SIMS ewch i wefan darparwr eich cyfrif (h.y. Microsoft, Google, Facebook neu Drydar) a dilynwch eu cyfarwyddiadau ar gyfer ailosod eich cyfrinair.

Mae'r Apiau AM DDIM ac ar gael ar gyfer Apple iOS ac Android. Cliciwch y dolenni isod i fynd â chi at siop eich dyfais i'w lawrlwytho.

Os nad ydych wedi derbyn gwahoddiad i ddefnyddio'r Ap SIMS, defnyddiwch y cyfeiriad hwn i wneud cais (cliciwch y cyfeiriad e-bost i gyfansoddi eich neges) office@caer-hs.powys.sch.uk - dylech gynnwys SIMS PARENT APP yn y pennawd pwnc.


Ap Rhieni a Dolen

Os nad oes gennych chi Ffôn Clyfar neu Dabled Apple neu Android, gallwch gael mynediad at SIMS Ar-lein gan ddefnyddio cyfrifiadur pen desg, iMac, Macbook neu Cyfrifiadur Glinfwrdd trwy fynd at y wefan hon:

https://www.sims-parent.co.uk

Caereinion ydym ni

Caereinion Ydan Ni
Chwarae Fideo

Dyma CAEREINION

Rwy'n FRWDFRYDIG. Rwyf wedi YSBRYDOLI. Fi yw'r DYFODOL. Rwy'n GREADIGOL. Rwy'n DARGANFOD.

Ni yw'r GYMUNED. Rydym yn DÎM. CAEREINION ydym ni.

Nid ydych yn RHIF, rydych yn ENW. Mae gennyf BŴER. CAEREINION