Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

DYDD LLUN, EBRILL 9fed, 2018

Bellach, mae gwyliau’r Pasg wedi dod i ben i’r athrawon a heddiw byddwn yn cychwyn ar waith Tymor yr Haf. Daw’r disgyblion yn ôl yfory a bydd holl fwrlwm ysgol yn ail-gychwyn.

Braf oedd derbyn newyddion da am lwyddiant dau o fyfyrwyr Blwyddyn 13 yn yr arholiadau Ysgoloriaeth Mynediad i Brifysgol Bangor. Llongyfarchiadau calonnog i William Evans ac Elan Duggan a dymunwn yn dda iddynt i’r dyfodol. Bellach mae pump o ddisgyblion y Chweched wedi ennill ysgoloriaethau i brifysgolion – da iawn.

Dymunwn yn dda i’r canlynol a fydd yn cynrychioli Cymru yn y pencampwriaethau athletau Prydeinig dros y penwythnos:

Cian Hanratty, Ellie Phillips, Emma Williams, Liwsi Roberts, Kelsie Webster, Arthur Powell, Kiera McVeagh.

Please visit and Like our new Rolls-Royce Science Award Competition entry page:

https://caer-hs.powys.sch.uk/rolls-royce-science-prize/

We extend very warm congratulations to Mrs Vickie Faulkner whose ideas and plans won the school a place in the Rolls Royce Science Prize finals. Caereinion is one of six schools selected for the final round of this prestigious prize. During the coming academic year, we will be putting those plans into action and will be competing with the other five finalists to gain the Rolls Royce Science Prize. You will be able to follow our progress in a blog dedicated to the Science Prize.

Llongyfarchiadau cynnes i Mrs Vickie Faulkner y mae ei chynlluniau a’i syniadau wedi ennill lle i’r ysgol yn rownd derfynol Gwobr Wyddoniaeth Rolls Royce. Mae Caereinion yn un o chwech ysgol a ddewiswyd i fod yn rownd derfynol y wobr arbenng hon. Yn ystod y flwyddyn academaidd hon, byddwn yn rhoi’r cynlluniau yma ar waith a byddwn yn cystadlu gyda’r pump ysgol arall a ddewiswyd i’r rownd derfynol, yn y gobaith o ennill Gwobr Wyddoniaeth Rolls Royce. Byddwch yn gallu dilyn yr hyn sy’n digwydd mewn blog sydd wedi ei neilltuo i’r Wobr Wyddoniaeth.

Tudor Jones – Team member, Science teacher – Ysgol Uwchradd Caereinion High School

Ysgol Uwchradd Caereinion High School shared Powys County Council's post.

Powys County Council
Timeline Photos

Llongyfarchiadau Tili. Enillydd cystadleuaeth Rali Cymru Prydain Fawr ar gyfer ysgolion. Congratulations Tili. Winner of the Wales Rally GB competition for schools. #stemcymru #walesrallygb

#ShwmaeSumae #rhocynnigarni #giveitago

“#ShwmaeSumae #rhocynnigarni #giveitago https://t.co/IEinsC8Exi”

Timeline Photos

Congratulations Rhys year 7 ...gold medal in the u12 boys section of the Powys schools gymnastics competition!!! 🥇🎉🌟🤸👍👏

Timeline Photos

Bydd Ysgol Uwchradd Caereinion yn cefnogi Diwrnod Shwmae / Su'mai dydd Llun Hydref 15 drwy gynnal gweithgareddau yn ystod amser cinio a bod yn falch o allu defnyddio'r Gymraeg bob dydd yn yr ysgol ac yn ein cymuned.

Caereinion High School will be supporting Diwrnod Shwmae/Su'mai Monday October 15 by offering a variety of activities lunch time and being proud that we can all try a little Welsh every day in our school and community!

Timeline Photos

We had some fantastic feedback for our open evening last night which we've been allowed to share. Thank you so much for these kind words and thank you to everyone that came along.

I attended, along with my 11 yr old son, your school open evening last night. Please express my thanks to all the staff involved. The whole experience was very upbeat, energetic and fairly informative. It’s great to come away with such a ‘feel good factor’ – particularly as Caereinion HS will be the most likely choice. My son is totally sold on science!

Regina HanrattyCan you pass on my congratulations to all the staff , sixformers and year 7/8 students involved in the open evening last night. I thought it was a lovely evening, promoted the school as a really friendly happy environment. The speeches were great, and the classroom activities were fun and enthusiastic, which was exactly what the kids needed to set them at ease, and get them excited about coming to the school. So, well done! It was good that our group going round was small, much smaller than other years, and Hywel did a great job of adding humor to the walkabout, which again helped the kids feel at ease. The teachers did great quizes and activities for the kids and it all went really well. Loved the pirates especially !

Marie Shirley Smith