Matt Palmer – Aelod o’r tîm, Pennaeth Gwyddoniaeth

Ar Dachwedd 27ain, croesawyd Neil Chattle ein mentor Gwobr Gwyddoniaeth Rolls-Royce i’r ysgol

Blwyddyn 8 gyda Mr Neil Chattle o Rolls-Royce yn ymchwilio i beiriannau jet

Blwyddyn 8 gyda  Mr Neil Chattle o Rolls-Royce yn ymchwilio i beiriannau jet

Cyflwynodd wasanaeth i ddisgyblion blynyddoedd 10 ac 11 am y gystadleuaeth Rolls-Royce a’r gwaith mae Rolls-Royce yn ei wneud. Treuliodd Neil amser hefyd gyda myfyrwyr y Chweched Dosbarth yn trafod llwybrau gyrfa i’r diwydiant peirianneg. Esboniodd fanteision cynlluniau prentisiaeth a’r llwybrau prifysgol i mewn i Rolls-Royce. Yn hwyrach y dydd, cafodd disgyblion blwyddyn 8 y cyfle i adeiladu model o beiriant jet, gan ddysgu pwysigrwydd gwaith tîm, sgiliau gwrando, datrys problemau a deall cyfarwyddiadau. Treuliodd y staff amser gyda Neil yn trafod y prosiect, y gwobrwyon sydd ar gael a’r llwybrau tuag at y gwobrwyon.