Prif Ddisgyblion Caereinion

Llongyfarchiadau i Kate Jones (Prif Ferch); Llyr Griffiths (Dirprwy); Rhys Gittins (Prif Fachgen); Gemma Owen (Dirprwy); Rhys Green (Dirprwy) ac Emily Watkin (Dirprwy) ar yr anrhydedd o gael eu hethol yn brif ddisgyblion.

Gweler hefyd/ See also...

(English) Silver Award in the Skills Competition – STEM Schools Challenge

Mae’n ddrwg gennym, y cofnod hwn yw dim ond Saesneg America ar gael.