Ffion Morgan – Aelod o’r tîm, cyd-gysylltydd y Fagloriaeth Gymraeg yn y Chweched Dosbarth

Mae’r myfyrwyr Chweched dosbarth wedi parhau i redeg eu clwb Gwyddoniaeth ar gyfer disgyblion yr ysgol gynradd, gan gyflwyno i Flynyddoedd 3 a 4 bob yn ail gyda Blynyddoedd 5 a 6. Maent wedi bod yn datblygu’r thema rocedi a dylai hyn fod wedi arwain at ddiwrnod lawnsio terfynol yr wythnos hon. Oherwydd tywydd gwael, bu’n rhaid gohirio hyn tan ar ôl y Nadolig. Ar ddiwrnod ymweliad Techniquest, fe weithion nhw gyda’r grwpiau, yn cyfawryddo’r dosbarthiadau gwahanol ac yn cynorthwo yn y gweithdai.