Eluned Downes – Aelod o’r tîm, Bwrsar

Mae’r tabl isod yn dangos ein gwariant am y tymor cyntaf. Mae’n cynnwys y blaendal ar gyfer lawnsio’r Balŵn Tywydd. Bydd hwn yn weithgaredd cyffrous ac rydym yn gobeithio gwahodd disgyblion ysgol gynradd. Mae’r testun wedi ei wneud yn agored i’r holl bynciau o fewn yr ysgol.

Gweler hefyd/ See also...

Gair gan y Pennaeth, Miss Iona Davies

Roedd ymweliad Techinquest yn gyfle gwerthfawr i barhau i hybu Gwyddoniaeth ymysg disgyblion ysgol gynradd …