Eluned Downes – Aelod o’r tîm, Bwrsar

Mae’r tabl isod yn dangos ein gwariant am y tymor cyntaf. Mae’n cynnwys y blaendal ar gyfer lawnsio’r Balŵn Tywydd. Bydd hwn yn weithgaredd cyffrous ac rydym yn gobeithio gwahodd disgyblion ysgol gynradd. Mae’r testun wedi ei wneud yn agored i’r holl bynciau o fewn yr ysgol.