DYDD MERCHER, RHAGFYR 20FED, 2017

Mae wedi bod yn wythnos fer ond prysur ac erbyn hyn rydym wedi cyrraedd diwedd tymor hir. Roedd y disgyblion a’r staff wedi eu gwisgo’n dymhorol ar ddiwrnod olaf y tymor, gan arddangos casgliad diddorol o siwmperi Nadolig. Trefnwyd diwrnod gwisg o ddewis a stondin gacennau yn ofalus iawn gan y Chweched Dosbath. Codwyd swm anrhydeddus o arian ac fe gaiff yr arian hwn ei rannu rhwng Ambiwlans Awyr Cymru a’r ysgol. Daeth y diwrnod ysgol i’w derfyn gyda gwasanaeth byr a rhai eitemau cerddorol. Rydym yn ddiolchgar i Mr Osian Davies am drefnu’r eitemau hyn a hefyd i’r Chweched dosbarth am drefnu’r gweithgareddau codi arian.
Dymunwn yn dda i Mrs Nicola Barnes (Mathemateg) wrth iddi ymadael â’r ysgol ar ddiwedd y tymor hwn. Bu Mrs Barnes yn aelod uchel ei pharch o staff yr ysgol am flynyddoedd ac rydym yn ddiolchgar iddi am ei gwaith caled. Dymunwn yn dda hefyd i Mrs Catrin Jones (Addysg Gorfforol), wrth iddi ddechau ar ei chyfnod mamolaeth.
Dymunaf Nadolig llawen i bob un ohonoch, gan hyderu y bydd 2018 yn flwyddyn hapus a llwyddiannus i chi fel unigolion a hefyd i ni fel ysgol.

Gweler hefyd/ See also...

DYDD LLUN, MEHEFIN 18fed, 2018

Cefais gryn bleser yr wythnos ddiwethaf i agor y papur newydd lleol a gweld llon …