RHAGFYR 21ain, 2018

Daeth tymor yr Hydref i ben yn ysbryd y Nadolig. Cafwyd diwrnod gwisg o ddewis, gyda nifer yn gwisgo eu siwmperi Nadolig. Ar ddechrau’r dydd, cafwyd cyfle i gydnabod y disgyblion hynny nad oedd wedi colli yr un pwynt o ran ymddygiad. Paratowyd siocled poeth ar eu cyfer a lluniaeth ysgafn. Roedd hi’n braf gweld y ffreutur yn llawn a phawb yn mwynhau’r arlwy a baratowyd. Diolch i Mr Ed Baldwin, Mrs Sarah May, Mrs Anwen Evans a Mr Sam Andrew am drefnu’r digwyddiad hwn. Daeth y tymor i ben gyda gwasanaeth Nadolig. Rwy’n ddiolchgar i fyfyrwyr y Chweched dosbarth, dan arweiniad Mr Pryderi Jones ac i’r cantorion a’r cerddorion dan arweiniad Mr Osian Davies am drefnu clo priodol iawn i’r tymor.

Dyma fydd fy neges blog olaf, gan y byddaf yn ymadael ag Ysgol Caereinion ddiwedd y mis hwn ac yn dechrau mewn swydd newydd ar ddechrau Ionawr. Wrth i mi ffarwelio â’r ysgol, hoffwn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth a’u cymorth ar hyd y blynyddoedd diwethaf a dymunaf bob llwyddiant a hapusrwydd i Mr Phillip Jones wrth iddo gymryd yr awenau.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch.