Hyfforddiant Achub Bywyd

Diolch i Andrew a Hannah (cyn-ddisgybl) o Urdd Sant Ioan an ddod  draw i roi hyfforddiant achub bywyd gwerthfawr iawn i flwyddyn 12.

Many thanks to Andrew and Hannah (former pupil) from St John’s Ambulance for coming in to give year 12  CPR training.

Gweler hefyd/ See also...

(English) Silver Award in the Skills Competition – STEM Schools Challenge

Mae’n ddrwg gennym, y cofnod hwn yw dim ond Saesneg America ar gael.