Year 11 Mock Exams

Due to school closure, we will have to amend the Year 11 mock exams. The timetable will be as follows:
Oherwydd i’r ysgol fod ar gau fe fydd yn rhaid diwygio amserlen y ffugbrofion. Bydd yr amserlen newydd fel a ganlyn:

Thursday/Dydd Iau – Mamiaith and Ailiaith (WelshCymraeg), Biology/Bioleg and Option 2 subjects/pynciau Opsiwn 2 ( DT/DaTh, History/Hanes, Music /Cerdd and Spanish/Sbaeneg)

Friday – the exams that were to be sat on Tuesday
Dydd Gwener – yr arholiadau a oedd i’w sefyll ar ddydd Mawrth

Gweler hefyd/ See also...

Diana Awards

    A group of Year 11 girls had an excellent day in Cardiff at …