Tuesday 12th December

Oherwydd cyflwr peryglus y safle a’r ffaith fod rhai ffyrdd yn dal yn beryglus, bydd yr ysgol ar gau eto yfory.

Due to the condition of the site and the fact that some roads are still dangerous, the school will be closed again tomorrow.

Gweler hefyd/ See also...

Tywydd garw/Adverse weather

Oherwydd yr eira trwm a’r rhagolygon am rew caled dros nos, bydd yr ysgol ar …