Tomorrow, Wednesday 13th December 2017

Oherwydd nad yw safle’r ysgol yn ddiogel, ni fydd yr ysgol ar agor yfory.

Due to the fact that the school site is still unsafe, the school will be closed tomorrow.

Gweler hefyd/ See also...

Tywydd garw/Adverse weather

Oherwydd yr eira trwm a’r rhagolygon am rew caled dros nos, bydd yr ysgol ar …