School closed on Monday, March 19th 2018

Yn anffodus, oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch, fe fydd yr ysgol ar gau ddydd Llun, Mawrth 19eg. Nid yw’r safle’n ddiogel oherwydd yr eira a’r rhew.

Unfortunately, for health and safety reasons, the school will be closed on Monday, March 19th. The school site is not safe because of snow and ice.

Gweler hefyd/ See also...

Non Uniform Day

Non Uniform Day Thursday 1st March

As it’s both World Book Day and Saint Davids Day on Thursday this week, we’re …