Head Pupils

Congratulations to Kate Jones (Head girl), Rhys Gittins (Head boy), Emily Watin (deputy), Llyr Griffiths (deputy), Rhys Green (deputy) and Gemma Owen (deputy).

Gweler hefyd/ See also...

Urdd Ambassadors

Llongyfarchiadau i Hywel a Catrin ar ddod yn Llysgehadon yr Urdd eleni. Congratulations to Hywel …