Dydd Iau, Rhagfyr 14 December Thursday

Bydd yr ysgol ar agor fel arfer yfory (dydd Iau, Rhagfyr 14eg).

The school will be open as usual tomorrow (Thursday, December 14th).

Gweler hefyd/ See also...

Tywydd garw/Adverse weather

Oherwydd yr eira trwm a’r rhagolygon am rew caled dros nos, bydd yr ysgol ar …