(English) Rocket Seeds – ‘The Results’

Mae’n ddrwg gennym, y cofnod hwn yw dim ond Saesneg America ar gael.

Gweler hefyd/ See also...

CASGLU TYSTYSGRIFAU TGAU/LEFEL A

Penderfynodd Is-bwyllgor o’r Corff Llywodraethu na fydd yr ysgol yn cynnal noson i ddosbarthu Tystysgrifau …