Gwisg Ysgol

Archebu Arlein

Mewn cydweithrediad â chwmni Constructiv Clothing, Y Drenewydd sydd yn cyflenwi ein gwisg ysgol mae’r dewis gennych bellach i archebu eich gwisg ysgol yn uniongyrchol drwy eu gwefan nhwwww.constructiv.co.uk am yr un pris a gynigir trwy’r ysgol.

Ffurflen Archebu Gwisg Ysgol y gellir ei Hargraffu

Ffuflen Archeb Gwisg

(Cliciwch ar y ddolen uchod er mwyn lawrlwytho ffurflen archebu gwisg ysgol)

Uniform Welsh

Mae balchder yn y wisg ysgol yn rhan o draddodiad yr ysgol. Mae’r wisg yn cysylltu’r disgyblion â’i gilydd ac â’r ysgol, gan gryfhau’r berthynas sydd rhyngddynt eisoes. Disgwyliwn i safon y wisg fod yn drwsiadus ac yn gywir bob amser, a hynny’n cynnwys pan fo grwpiau neu dîmau yn cymryd rhan mewn cystadlaethau rhwng ysgolion neu yn ymddangos yn gyhoeddus yn enw’r ysgol. Mae cymorth ariannol ar gael, os oes angen am hynny, ar adeg trosglwyddo o ysgol gynradd i uwchradd. Gwahoddir rhieni i gysylltu â’r Prifathro os bydd anhawster.

DIM addurn ac eithrio un pâr o stydiau ac un fodrwy

Bechgyn – trowsus du – DIM denim neu ‘combats’; esgidiau du; sannau du

Bechgyn – Gwisg Addysg Gorfforol a Chwaraeon – Trowsus byr gwyn a sanau pêl-droed gwyn

Merched – sgert ddu dim hirach na 2 fodfedd o dan y ben-glin NA 2 fodfedd uwch ben y ben-glin neu trowsus du – DIM denim neu legins; esgidiau du; sannau neu teits trwchus du

Merched – Gwisg Addysg Gorfforol a Chwaraeon – Sgort  chwaraeon las tywyll a Sanau chwaraeon glas tywyll

DIM GEMWAITH

ESGIDIAU

Ffurflen Archebu Gwisg Ysgol y gellir ei Hargraffu

File Description File size
pdf Uniform Gwisg Ysgol - School Uniform Order Form Uniform Gwisg Ysgol - School Uniform Order Form
632 KB