Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

CHWEFROR 5ed

Cynrychiolodd Elain Owen a Tili Lloyd yr ysgol mewn cystadleuaeth STEM yn Llanfair ym Muallt ddydd Llun diwethaf.  Eu her oedd adeiladau car wedi ei yrru dan bŵer balŵn. Cafodd eu hymdrechion eu gwobrwyo a daethant yn ail yn y gystadleuaeth.  Llongyfarchiadau!

Chwaraeodd y tîm rygbi dan 14 yn erbyn Ysgol Botwnnog, gan sicrhau buddugoliaeth glir  – Botwnnog 22 Caereinion 33.  Chwaraewr y gêm oedd Huw Evans, gyda Wiliam Lydford yn sgorio tri chais a Cian Hanratty ac Arthur Powell yn sgorio cais yr un.   Dymunwn yn dda i’r tîm wrth iddynt fynd ymlaen i’r rownd nesaf, chwarteri Cymru.

Cafwyd gêm o safon uchel gan dîm hoci dan 16 yr ysgol yn erbyn Coleg Crist, Aberhonddu, gyda’r merched yn amddiffyn yn gadarn ac yn cynnig her go iawn i’w gwrthwynebwyr.  Y sgor derfynol oedd 3-2, gyda  Moli Morgan yn sgorio’r ddwy gôl i Gaereinion.

Llongyfarchiadau i’r pymtheg disgybl o Gaereinion ar sicrhau eu lle yn nhîm Powys mewn cystadleuaeth draws gwlad genedlaethol.  Braf gweld cymaint o ddisgyblion Caereinion yn y tîm.

Treuliodd Blwyddyn 10 Drama amser hwyliog yn y theatre yn Amwythig nos Fercher, pan aethant i weld comedi John Godber’s‘Teechers’.

Cafodd disgyblion Ysgol Dyffryn Banw gryn hwyl yng nghwmni Mr Tudor Jones ddydd Gwener, pan aeth Mr Jones ar ymweliad â Dyffryn Banw a chyflwyno gwers ar y system nerfol.

Pob dymuniad da i ddisgyblion Blwyddyn 9 sydd yn sefyll arholiadau yr wythnos hon.

Announcements

NEGES I FLWYDDYN 8

Bydd arholiadau Blwyddyn 8 yn symud ymlaen un diwrnod h.y bydd Blwyddyn 8 yn sefyll arholiadau dydd Llun (Saesneg, Hanes, TGCh) ar ddydd Mawrth, Mawrth 20fed ac yn sefyll yr arholiad Bioleg ar ddydd Mercher Mawrth 21ain.