Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

DYDD LLUN, MAWRTH 5ED, 2018

Am yr ail waith y gaeaf hwn, amharwyd ar fywyd ysgol gan eira trwm. Cyn dyfodiad y tywydd gwael, ar ddydd Llun, bu timau hoci blynyddoedd 7,8 a 9 yr ysgol yn cymryd rhan yn nhwrnamaint hoci Gogledd Powys a chawsant gryn lwyddiant. Cafodd Blwyddyn 7 ddwy gêm gyfartal a chollasant ddwy gêm, ond chwaraesant yn arbennig o dda, gydag Awel Jones yn brif sgorwraig. Cyrhaeddodd tîm Blwyddyn 8 y rownd derfynol, gan ennill yn erbyn tîm A y Trallwng o ddwy gôl i un – prif sgorwraig y tîm yma oedd Carys Gittins. Ennill fu hanes y tîm dan 14 hefyd, gan ennill iddynt eu hunain y clod o fod yn ‘Bencampwyr Gogledd Powys o dan 14’. Llongyfarchiadau calonnog i’r tîm yma hefyd ac i Lauren Bellison-Hodge am fod yn brif sgorwraig. Estynnir diolch arbennig hefyd i dair myfyrwraig o’r Chweched a chwaraeodd ran bwysig iawn ar y diwrnod. Yn anffodus, rhwystrwyd ein cynlluniau i ddathlu Dydd Gwyl Ddewi a Diwrnod Byd-Eang y Llyfr oherwydd fod yr ysgol ar gau ar Fawrth 1af. Llongyfarchiadau gwresog i nifer o fechgyn Blwyddyn 10, sef Gruff Evans, Steffan Evans, Cai Herdman, Rhys Jones, Dylan Nutting a Callum Pratten sydd wedi eu dewis fel hebryngwyr peli yn y gêm sydd i’w chynnal yr wythnos hon ym Mharc Eirias – timau dan 20 rygbi Cymru v. yr Eidal. Dymunwn yn dda iddynt a hyderwn y bydd eu profiad ym Mae Colwyn yn un cofiadwy a gwerthfawr.

Announcements

NEGES I FLWYDDYN 8

Bydd arholiadau Blwyddyn 8 yn symud ymlaen un diwrnod h.y bydd Blwyddyn 8 yn sefyll arholiadau dydd Llun (Saesneg, Hanes, TGCh) ar ddydd Mawrth, Mawrth 20fed ac yn sefyll yr arholiad Bioleg ar ddydd Mercher Mawrth 21ain.