Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

DYDD LLUN, EBRILL 23ain

Cyhoeddwyd canlyniadau’r gystadleuaeth bresenoldeb am yr hanner tymor diwethaf yn y gwasanaeth ddydd Llun diwethaf. Llongyfarchiadau i’r dosbarthiadau canlynol:
1ar 7C – 97.5% 2il 8C 96.9%, 3ydd 8B 96.8%
Byddant i gyd yn derbyn tocynnau cinio cynnar. Tybed pwy fydd yn ennill cystadleuaeth yr hanner tymor hwn. Daeth Bethan Gwanas, awdures Gymraeg enwog, i’r ysgol ddydd Iau a siarad gyda rhai disgyblion Blwyddyn 7. Cawsant gryn foddhad o wrando ar siaradwraig frwdfrydig ac ysbrydolgar iawn. Pleser oedd derbyn llythyr oddi wrth yr Urdd yr wythnos hon. Aeth nifer o’n disgyblion ar daith a drefnwyd gan yr Urdd i Alton Towers ar ddydd Llun, Ebrill 9fed. Roedd clod uchel i’n disgyblion a’u hymddygiad ar y daith. Roeddent yn llysgenhadon teilwng iawn o Ysgol Uwchradd Caereinion. Llongyfarchiadau i’n timau rygbi a deithiodd i Ogledd Cymru yr wythnos hon. Chwaraeodd tîm Blwyddyn 8 yn erbyn Ysgol Glan Clwyd a rhoi gêm heriol i’n gwrthwynebwyr. Y sgôr terfynol oedd Caereinion 35 Glan Clwyd 36. Chwaraewr y gêm oedd Rhodri Jones. Ysgol Brynhyfryd, Ruthun oedd gwrthwynebwyr Blwyddyn 10 a bu’r tîm yn fuddugol – Caereinion 37 Brynhyfryd 12. Dymunwn yn dda iddynt wrth iddynt fynd i’r rownd nesaf.

Announcements