Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

DYDD LLUN, RHAGFYR 18fed, 2017

Am wythnos! Daeth eira trwm â thipyn o ddryswch i’r ardal yr wythnos ddiwethaf, gydag ysgolion yn cael eu heffeithio fel pob gwasanaeth arall. Bu’n rhaid cau drysau Ysgol Caereinion am dri diwrnod, gan ein gorfodi i ail-drefnu ffugbrofion Blwyddyn 11 a’n rhwystro rhag cynnal ein cyngerdd ar nos Fercher. Oherwydd prysurdeb yr adeg yma o’r flwyddyn a’r llu gweithgareddau sydd eisoes wedi eu trefnu yn yr ardal, nid ydym yn gallu ail-drefnu’r gyngerdd. Os ydych wedi prynu tocynnau i’r gyngerdd ar Ragfyr 13eg, dychwelwch y tocynnau hynny i swyddfa’r ysgol ac fe gewch eich ad-dalu. Yn anffodus, bu’n rhaid i ni ohirio un o uchafbwyntiau eraill y flwyddyn ysgol, sef te parti’r henoed a oedd i’w gynnal brynhawn Mawrth, Rhagfyr 19eg. Bydd yr achlysur hwn yn bendant yn cael ei gynnal ar ddyddiad arall a chaiff manylion y digwyddiad hwnnw eu dosbarthu yn ystod Tymor y Gwanwyn.
Yn dilyn diwrnodau o fod ar gau, dychwelwyd i normalrwydd bywydd ysgol ar ddydd Iau. Nid yn unig fe ddychwelodd disgyblion ac athrawon i wersi, ond ail-gydiwyd yn y gweithgareddau allgyrsiol. Cafwyd Cinio Nadolig yn y ffreutur ddydd Iau a chymerodd nifer o ddisgyblion fantais o’r cyfle i fwynhau pryd Nadolig traddodiadol.
Mae’r Clwb Gwyddoniaeth wedi bod yn hynod o brysur drwy’r tymor, yn cynnig rhaglen ddiddorol ac amrywiol iawn. Daeth gweithgareddau’r clwb i uchafbwynt yr wythnos ddiwethaf, gyda chynhyrchu bomiau sebon. Rwy’n sicr y bydd nifer o’r rhain yn cyrraedd sanau Nadolig. Mentrodd Mr Gareth Griffiths a’r criw Amaethyddiaeth ym Mlwyddyn 10 i Goed y Deri ddydd Gwener, i blannu coed, gweithgaredd y bu’n rhaid ei ohirio y dydd Gwener blaenorol.
Yn yr un modd, bu’n rhaid gohirio gêm rygbi dan 15 Rygbi Gogledd Cymru (adran y De) yn erbyn ysgolion Castell Nedd y dydd Gwener blaenorol. Chwaraewyd y gêm hon brynhawn Gwener diwethaf ac fel a nodwyd ym mlog yr wythnos ddiwethaf, roedd yna gynrychiolaeth dda iawn o’r ysgol hon yn y tîm hwnnw.

Announcements