Prif Ddisgyblion Caereinion

Llongyfarchiadau i Kate Jones (Prif Ferch); Llyr Griffiths (Dirprwy); Rhys Gittins (Prif Fachgen); Gemma Owen (Dirprwy); Rhys Green (Dirprwy) ac Emily Watkin (Dirprwy) ar yr anrhydedd o gael eu hethol yn brif ddisgyblion.

Gweler hefyd/ See also...

Llysgehadon yr Urdd

Llongyfarchiadau i Hywel a Catrin ar ddod yn Llysgehadon yr Urdd eleni. Congratulations to Hywel …