Adroddiad Llywodr i Rieni

Gweler hefyd/ See also...

CASGLU TYSTYSGRIFAU TGAU/LEFEL A

Penderfynodd Is-bwyllgor o’r Corff Llywodraethu na fydd yr ysgol yn cynnal noson i ddosbarthu Tystysgrifau …