News

Taith Theatr Clwyd

Aeth griw o ddisgyblion blwyddyn 11 a’r Chweched Dosbarth i fwynhau addasiad Cwmni Theatr Kneehigh o ‘Trystan & Yseult’ gyda’r Adrannau Saesneg a Chymraeg yn Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug yn ddiweddar. Cafwyd noson arbennig wrth weld y gainc yn dod yn fyw mewn ffordd fodern ac unigryw.

CASGLU TYSTYSGRIFAU TGAU/LEFEL A

Penderfynodd Is-bwyllgor o’r Corff Llywodraethu na fydd yr ysgol yn cynnal noson i ddosbarthu Tystysgrifau eleni. Serch hynny bydd croeso i chi ddod i’r Ysgol i gasglu eich Tystysgrifau TGAU neu Lefel A rhywbryd cyn dydd Gwener 21ain Gorffennaf.