News

Prif Ddisgyblion Caereinion

Llongyfarchiadau i Kate Jones (Prif Ferch); Llyr Griffiths (Dirprwy); Rhys Gittins (Prif Fachgen); Gemma Owen (Dirprwy); Rhys Green (Dirprwy) ac Emily Watkin (Dirprwy) ar yr anrhydedd o gael eu hethol yn brif ddisgyblion.

Blood Brothers

Eighty year 11 English students descended on Chester City Centre earlier this month to take in a Pop Art Exhibition and a sculpture exhibition at Chester Cathedral. All enjoyed the musical ‘Blood Brothers’ at the newly refurbished Storyhouse Theatre. There wasn’t a dry eye in the house!

 

 

 

Hyfforddiant Achub Bywyd

Diolch i Andrew a Hannah (cyn-ddisgybl) o Urdd Sant Ioan an ddod  draw i roi hyfforddiant achub bywyd gwerthfawr iawn i flwyddyn 12.

Many thanks to Andrew and Hannah (former pupil) from St John’s Ambulance for coming in to give year 12  CPR training.

Taith Theatr Clwyd

Aeth griw o ddisgyblion blwyddyn 11 a’r Chweched Dosbarth i fwynhau addasiad Cwmni Theatr Kneehigh o ‘Trystan & Yseult’ gyda’r Adrannau Saesneg a Chymraeg yn Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug yn ddiweddar. Cafwyd noson arbennig wrth weld y gainc yn dod yn fyw mewn ffordd fodern ac unigryw.

CASGLU TYSTYSGRIFAU TGAU/LEFEL A

Penderfynodd Is-bwyllgor o’r Corff Llywodraethu na fydd yr ysgol yn cynnal noson i ddosbarthu Tystysgrifau eleni. Serch hynny bydd croeso i chi ddod i’r Ysgol i gasglu eich Tystysgrifau TGAU neu Lefel A rhywbryd cyn dydd Gwener 21ain Gorffennaf.