Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

DYDD LLUN, IONAWR 15FED, 2018

Mae tymor newydd yn ei anterth a’r Nadolig yn atgof pell. Gan mai hwn yw blog cyntaf 2018, hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i chi. Hyderaf y bydd 2018 yn flwyddyn dda i chi ar lefel bersonol ac rwy’n mawr obeithio y bydd yn flwyddyn lwyddiannus i’r ysgol. Croesawn Mr Derek Kelly i’n plith fel athro Mathemateg Rydym hefyd yn falch o weld Mrs Ceri Harris yn ôl ar rai dyddiau ac edrychwn ymlaen at ei chael yn ôl yn llwyr wedi gwyliau hanner tymor.

Cafodd Blwyddyn 11 eu ffugbrofion cyn gwyliau’r Nadolig, ond tro Blynyddoedd 12 a 13 oedd hi wythnos gyntaf y tymor. Dymunwn yn dda hefyd i Flwyddyn 10 yn eu harholiadau. Derbyniodd Blwyddyn 11 ganlyniadau eu ffugbrofion ddydd Iau, yn ogystal â chanlyniadau rhai arholiadau allanol. Rydym yn llongyfarch y rhai a wnaeth yn dda ac anogwn y rhai sy’n siomedig i wneud defnydd adeiladol o’u siom.

Ar ddechrau’r tymor edrychwn yn ôl ar bresenoldeb pob dosbarth cofrestru yn ystod y tymor blaenorol. Y dosbarthiadau gyda’r canrannau presenoldeb uchaf ar gyfer tymor yr Hydref oedd:

1af = 7G 98.7% 2il = 7C 98.2% 3ydd = 9B 97.9%

Bydd y dosbarthiadau hyn yn cael tocynnau cinio cynnar. Llongyfarchiadau! Mae’r hanner tymor newydd yn cynnig cyfle newydd i bob dosbarth i gystadlu yn y gystadleuaeth presenoldeb.

Announcements