Pwysig | Important

Head Teachers Blog Pennaeth

DYDD LLUN, EBRILL 9fed, 2018

Bellach, mae gwyliau’r Pasg wedi dod i ben i’r athrawon a heddiw byddwn yn cychwyn ar waith Tymor yr Haf. Daw’r disgyblion yn ôl yfory a bydd holl fwrlwm ysgol yn ail-gychwyn.

Braf oedd derbyn newyddion da am lwyddiant dau o fyfyrwyr Blwyddyn 13 yn yr arholiadau Ysgoloriaeth Mynediad i Brifysgol Bangor. Llongyfarchiadau calonnog i William Evans ac Elan Duggan a dymunwn yn dda iddynt i’r dyfodol. Bellach mae pump o ddisgyblion y Chweched wedi ennill ysgoloriaethau i brifysgolion – da iawn.

Dymunwn yn dda i’r canlynol a fydd yn cynrychioli Cymru yn y pencampwriaethau athletau Prydeinig dros y penwythnos:

Cian Hanratty, Ellie Phillips, Emma Williams, Liwsi Roberts, Kelsie Webster, Arthur Powell, Kiera McVeagh.

Announcements

NEGES I FLWYDDYN 8

Bydd arholiadau Blwyddyn 8 yn symud ymlaen un diwrnod h.y bydd Blwyddyn 8 yn sefyll arholiadau dydd Llun (Saesneg, Hanes, TGCh) ar ddydd Mawrth, Mawrth 20fed ac yn sefyll yr arholiad Bioleg ar ddydd Mercher Mawrth 21ain.