CPR Training

 

Diolch i Andrew a Hannah (cyn-ddisgybl) o Urdd Sant Ioan an ddod  draw i roi hyfforddiant achub bywyd gwerthfawr iawn i flwyddyn 12.

Many thanks to Andrew and Hannah (former pupil) from St John’s Ambulance for coming in to give year 12 CPR training.

Gweler hefyd/ See also...

Urdd Ambassadors

Llongyfarchiadau i Hywel a Catrin ar ddod yn Llysgehadon yr Urdd eleni. Congratulations to Hywel …