CPR Training

 

Diolch i Andrew a Hannah (cyn-ddisgybl) o Urdd Sant Ioan an ddod  draw i roi hyfforddiant achub bywyd gwerthfawr iawn i flwyddyn 12.

Many thanks to Andrew and Hannah (former pupil) from St John’s Ambulance for coming in to give year 12 CPR training.

Gweler hefyd/ See also...

Dydd Iau, Rhagfyr 14 December Thursday

Bydd yr ysgol ar agor fel arfer yfory (dydd Iau, Rhagfyr 14eg). The school will …