Tywydd garw/Adverse weather

Oherwydd yr eira trwm a’r rhagolygon am rew caled dros nos, bydd yr ysgol ar gau i bawb yfory. Mae’r penderfyniad wedi ei wneud er mwyn sicrhau diogelwch. Mae llawer o’r ffyrdd yn beryglus i deithio arnynt ac ni ellir gwarantu diogelwch y safle gyda’r fath dywydd chwaith.

Due to heavy snow and the forecast for frost overnight, the school will be closed for everyone tomorrow. The decision has been made for safety reasons. Tavelling to school could be dangerous and the school site is likely to be icy.

Gweler hefyd/ See also...

Dydd Iau, Rhagfyr 14 December Thursday

Bydd yr ysgol ar agor fel arfer yfory (dydd Iau, Rhagfyr 14eg). The school will …